Ceník prací:

 

              Popis Jednotka Cena  bez DPH

Seč travníků s křovinořezem bez sběru: v rovině nebo ve svahu do 1:5

30-50 cm =0,50haleřů, 

50-100 cm = 0,70haleřů,

1m a více =1KČ

pozn.cena je odlišná dle husté trávy

Kč\m2  
Seč travníků se sběrem a likvidací: v rovině nebo ve svahu do 1:5 Kč\m2 0,70
Seč ruderálního porostu bez sběru:  v rovině nebo ve svahu do 1:5 Kč\m2 1,-
Seč ruderálního porostu se sběrem a likvidací: v rovině nebo ve svahu do 1:5 Kč\m2 1,30

           Řez živého plotu se sběrem a  likvidací

Řez živého plotu ve výšce 1m - (bez použ.žebříku }   7Kč /m2       

Řez živého plotu ve výšce 1,5 - 2m: 10Kč /m2     

 

     Řez živého plotu nad 2metry:13-15Kč

                             

Kč\m2

5 - 15,-

Odstranění náletových a nežádoucích dřevin o průměru kmene do 100 mm.(včetně dopravy odpadu do 20 Km..,likvidace,nakládky a vykládky). Kč\m2 15,-

Kácení stromů a průklesty:

     Průklesty křovin:   220kč/hod

kácení na zemi:  250kč/hod   v koruně stromu: 3OOkč/hod

Kč\hod 220/300

 

LIKVIDACE ODPADU ZE ZELENĚ A DŘEVIN    Jednotka Cena bez DPH
- štěpkování větví do průměru 8 cm     Kč\hod    250,-
- pomocné práce při štěpkování     Kč\hod    100,-
- likvidace zeleně herbicidy (bez materialu)     Kč\m2        1,-

 

Navíc:

1)jednotkovou cenu za dopravu

2)chemickou likvidaci náletových dřevin nesouvisle rostlých (jednotlivá místa do 50m2)

3)vyřezávání náletových dřevin nesouvisle rostlých (jednotlivá místa do 50m2)

 

1)cena za dopravu - 5kč\km

2)chemická likvidace - HERBICIDY - 1,50Kč\m2

3)vyřezávání dřevin - 5Kč\m2